Uthyrningsregler

Allmän information till alla sökande
Alcum AB förmedlar bostäder till sökande i egen regi via hemsidan.
Alcum AB:s bostadslägenheter ska användas för permanent boende och är till för den, som saknar annan, egen permanent bostad. För att kunna komma i fråga för en ny lägenhet hos oss måste den sökande uppfylla våra inkomstkrav. Se mer under inkomstkrav. Något förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande finns inte.

Frågor och hjälp
Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta vår hyresadministratör på telefon 070-345 30 60,
telefontid måndag – fredag, klockan 10.00 – 11.30.

Det går alltid att maila in dina frågor och funderingar till info@alcum.se