Felanmälan

Felanmälan
Om det uppstår problem i din lägenhet, trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi kan hjälpa till att åtgärda felet.  I formuläret nedan är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om din felanmälan och om hur vi kan komma i kontakt med dig. Detta för att vi på bästa sätt skall kunna åtgärda felet.
Jouranmälan
Vid akuta fel efter arbetstid finns det möjlighet att göra en jouranmälan. Exempel på akuta fel är strömavbrott och vattenläcka. Finns det risk för bestående skador i din lägenhet är det mycket viktigt att du gör en jouranmälan så snart du upptäcker felet. Uppstår det akuta felet under dagtid kan du använda dig av email-adressen felanmalan@alcum.se. Jourtjänsten når du på telefon 070-345 30 60.