Din hyra

Hela hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär exempelvis att hyran för oktober ska betalas senast den 30 september, hyran för november ska betalas senast den 31 oktober o s v.
 Hyresavier skickas ut en gång i kvartalet enligt följande:

  • Hyresavier för kvartal 1 (januari, februari och mars) skickas ut i början av december
  • hyresavier för kvartal 2 (april, maj och juni) skickas ut i mitten av mars
  • hyresavier för kvartal 3 (juli, augusti och september) skickas ut i början av juni
  • hyresavier för kvartal 4 (oktober, november och december) skickas ut i mitten av september

Väljer du att betala hyran via e-faktura eller autogiro gör du även miljön en stor tjänst. Väljer man e-faktura skickar vi inte ut pappersavier och väljer man autogiro skickas pappersavi endast ut om avibeloppet skiljer sig från föregående månads belopp.

Hur vill du betala din hyra?

E-faktura
E-faktura innebär att du får din hyresavi via din internetbank. När du ska betala hyran är all betalningsinformation redan ifylld. Det enda du behöver göra är att godkänna hyresavin för betalning. Du anmäler dig för e-faktura via din internetbank. Det enda du behöver göra sedan är att logga in på internetbanken och godkänna betalningen.
Har du anmält dig för e-faktura kommer du få dina hyresavier via din internetbank i samband med nästa hyresavisering. För att du ska få hyresavierna för nästa kvartal som e-faktura behöver vi din anmälan senast en månad innan kvartalsskifte.

Autogiro
För att betala din hyra via autogiro skickar du in en autogiroanmälan till oss, blankett hittar du här. Du kan även göra din autogiroanmälan via din internetbank. När vi och banken registrerat din anmälan skickar vi ut ett brev som informerar om när första dragning via autogirot kommer att ske.
Lämnar du in blanketten korrekt ifylld före den 15:e i månaden, startar autogirofunktionen vanligtvis redan vid nästa månadsskifte. Det innebär exempelvis att om vi har blanketten den före den 15 maj startar autogirofunktionen i samband med hyresbetalningen den 31 maj.
När hyran betalas via autogiro måste hela hyresbeloppet finnas på bankkontot dagen före förfallodagen.
Om inte hela beloppet finns på kontot sker ingen dragning utan hyran måste betalas på vanligt sätt. Observera att du inte kan e-posta din autogiroansökan. Den måste skrivas under av dig innan du skickar in den till oss.

Bankgironummer
Du betalar din hyra till vårt bankgironummer och uppger ditt OCR-nummer som du ser på din hyresavi.

Betala hyran i rätt tid.

Om du inte betalar hyran i rätt tid skickar vi ut ett inkassokrav. Inkassokravet innebär en inkassokostnad om 180 kronor som debiteras i samband med nästa hyresavisering.Vid upprepade förseningar med hyresinbetalningar skickar vi ett varningsbrev, en s k rättelseanmaning, där vi informerar om att uppsägning kommer att ske vid fortsatta upprepade sena hyresinbetalningar.

Meddelande till socialnämnden
Enligt lag är vi som hyresvärd skyldiga att meddela socialnämnden i kommunen om en hyresgäst riskerar att bli avhyst (vräkt) från sig lägenhet på grund av hyresskuld, störningar och/eller sanitär olägenhet.

GDPR

Information om behandling av personuppgifter hittar du här: GDPR.