Din bostad

Har du frågor om ditt boende?
Här har vi samlat information som kan vara bra att ha för dig som bor hos oss.

Bidra till en bra boendemiljö för dig och dina grannar

Att bo i ett bostadsområde med grannar tätt inpå innebär att ditt handlande påverkar andras vardag. Du har stora möjligheter att bidra till ett trivsammare boende och att hålla dina boendekostnader nere.
När vi behöver åtgärda problem som t.ex. rengöring eller bortforsling av saker i allmänna utrymmen så kostar det pengar. De kostnaderna belastas din hyra i en förlängning. Många saker kan tyckas självklara men förtjänar ändå att både påpekas och att påminnas.

Allmänna utrymmen
Att förvara saker utanför sin lägenhet eller förråd bidrar både till en
säkerhetsrisk och att det ser skräpigt ut. Saker som står i allmänna utrymmen kan stå i vägen vid en utrymning, särskilt om det sker i mörker. De kan hindra brandmän som har bråttom att komma fram. Saker i allmänna utrymmen ökar även risken att någon tänder eld på det för att förstöra. Det är förbjudet att förvara saker utanför sin lägenhet och vi kommer kontinuerligt att ta bort dessa.

Husdjur
Att ha husdjur i ett bostadsområde kan innebära problem, men behöver inte göra det. När du är ute med din hund i våra bostadsområden är det viktigt att hålla din hund kopplad.Tänk på att vissa människor är rädda för lösa hundar och att många människor håller avstånd på grund av allergi mot hund och katt. Se också till att du har plastpåsar med dig så att du kan plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den. Det råder kopplingstvång av hundar på allmän plats i hela Östersund.

Hög musik
Efter kl 22 bör det vara relativt tyst från din lägenhet.
Man kan naturligtvis ha en fest hemma men då är det viktigt att informera sina grannar innan, men även då finns gränser för hur hög ljudvolymen får vara. Tänk på att nattsömnen är väldigt viktig för människans välbefinnande och om du genom ditt leverne påverkar din omgivnings möjligheter till nattsömn.

Grilla på balkongen
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandfara. Vi ber dig även visa hänsyn till din omgivning när det gäller elgrillar, oset sprider sig till dina grannar.

Sophantering
Sophantering är ett av de största irritationsmomenten i boendet. Om du sorterar dina sopor enligt de instruktioner som gäller så hjälper du till att skapa en trevligare miljö för dina grannar. Om du inte vet vad som gäller är du välkommen att kontakta oss så visar vi gärna.

Andrahandsuthyrning

Vem får hyra ut?
Du som hyr av oss i förstahand och inte har möjlighet att själv använda din bostad har rätt att hyra ut din lägenhet eller rum i andrahand under en kortare tid.  Se även särskilt informationsblad.

Vad krävs för att få hyra ut?
Du måste ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut i andrahand, som till exempel att du tänker göra studieuppehåll, att du har fått ett tillfälligt arbete på en annan ort eller att du ska studera på annan ort. Du ska uppvisa intyg vid ansökan om andrahandsuthyrning.

Hur gör jag om jag vill hyra ut?
Du måste skicka in en skriftlig andrahandsansökan.
Du ska uppvisa intyg vid ansökan om andrahandsuthyrning.

Vem får jag hyra ut till?
Du får bara hyra ut till någon som inte har ett eget hyresavtal med Alcum AB Det avtalet måste i så fall sägas upp. Du som vill hyra ut din lägenhet eller ditt rum måste själv ordna en hyresgäst och Alcum AB förutsätter att ni sinsemellan ordnar med de praktiska detaljerna. Du och din andrahandshyresgäst bör teckna ett avtal.

Vem har det juridiska ansvaret för lägenheten?
Som hyresgäst hos oss är du ytterst ansvarig för lägenheten eller rummet under tiden som du hyr ut den i andrahand. Det är du som ska se till att hyran blir betald i tid och om din hyresgäst inte sköter sig kan du bli vräkt. Vi rekommenderar därför att du skaffar autogiro för att på så sätt vara säker på att hyran blir betald i tid. Du och din hyresgäst kan sedan själva komma överens om hur hyresbetalningarna ska skötas mellan er.

Får andrahandshyresgästen ta över kontraktet?
Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten. Om du som förstahandshyresgäst inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt hyresvillkoren.

Fullmakt
Om du ska vistas utomlands under uthyrningstiden ska du lämna fullmakt till någon som kan företräda dig i ärenden gällande din lägenhet.

Några råd till dig som tänker hyra ut i andrahand:

– Tänk på att skaffa en hyresgäst du kan lita på.

– Byter du andrahandshyresgäst under den godkända tiden måste ny ansökan göras.

– Meddela Alcum AB när du flyttar tillbaka till din bostad.

Om du har du frågor om din ansökan är du välkommen
att kontakta oss på 070-345 30 44.

Lägenhetsbyte

Enligt hyreslagen måste hyresgästen ha så kallade beaktansvärda skäl för att få byta lägenhet.
Ett sådant skäl kan till exempel vara växande familj och därmed behov av större lägenhet.

När du ansöker om att få byta lägenhet är det viktigt att du först läser igenom informationen som framgår av försättsbladet ”Information gällande ansökan om lägenhetsbyte” som finns med ansökningsblanketten. Till din ansökan ska du också bifoga intyg. Vilket intyg du ska bifoga framgår av försättsbladet. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid, handläggningstiden är två till tre (2-3) månader räknat från det datum då vi tagit emot kompletta handlingar.

Ladda ner ansökningsblankett

Byte av lägenhet kan ske inom hyresvärdens bestånd (internt byte),
eller med hyresgäst hos annan hyresvärd (externt byte).

Har du frågor om byte av lägenhet eller hur du gör en ansökan är du välkommen att kontakta oss på
info@alcum.se alt. 070-345 30 44 för ytterligare information.

Semestertider
Normalt startar vi handläggningen av bytesansökan så fort den kommit in till oss, komplett med alla handlingar, och vi beräknar en handläggningstid om cirka två-tre månader.

När det är semestertider har vi inte möjlighet att behandla ansökningarna inom den normala handläggningstiden och kan inte ge besked om bytet kommer att godkännas eller inte. Vi behandlar kompletta ansökningar i turordning efter ankomstdatum och arbetar med dem så fort vi kan.

Rökningsförbud

Vi arbetar ständigt med att öka trivseln för våra hyresgäster. Som ett steg i den riktningen råder det ett rökningsförbud i våra bostäder och i fastigheternas gemensamma utrymmen.

Våra bostäder
Rökning är inte bara dåligt för dig som rökare utan påverkar dessutom dina familjemedlemmar, besökare och grannar. Vi menar att rökning i bostaden strider mot din lagstadgade skyldighet att inte störa din omgivning i hyreshuset.
I och med detta har vi infört ett rökningsförbud i samtliga bostäder.

Om du trots förbudet röker eller har rökt i din bostad kan du bli ersättningsskyldig för de materiella skador som din rökning orsakat i bostaden. Detta då skadorna är större än vad som kan anses vara normalt.

Våra gemensamma utrymmen
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen.
Tobakslagen föreskriver att gemensamma utrymmen ska vara rökfria. Detta för att minska riskerna för bland annat passiv rökning och förbättra levnadsvillkoren för människor med astma eller allergiska sjukdomar.

Vid hyreshuset
Tänk på att röklukt lätt sprider sig genom ventilation och in genom öppna fönster och dörrar. Med hänsyn till samtliga hyresgäster kan det därför vara bra att undvika att röka vid entrén till trapphuset eller direkt utanför porten.

Den som röker på/ vid fastigheten och kastar fimpen på backen bidrar dessutom till skräp som inte försvinner av sig självt. Vidare kan glödande fimpar förorsaka brand som i värsta fall kan sprida sig i huset.

Nya hyresgäster
Från och med 1 januari 2016 kommer alla våra nya hyresgäster få underteckna ett hyresavtal med en klausul om att boendet är rökfritt. Detta gäller såväl inomhus som på balkongen, utanför entrén och på innergården om den är sluten. Den som trotsar förbudet får en tillsägelse. Upprepas det kan hyresgästen bli uppsagd.

Brandsäkerhet

Checklista – så kan du undvika brand

– Om din brandvarnare inte har inbyggt batteri: Testa att batteriet fungerar genom att trycka på testknappen.

– Lämna aldrig levande ljus obevakade och placera dessa stadigt så att de inte kan välta. Använd alltid ljushållare som är värmetåliga.

– Undvik att lämna spisen när du lagar mat. Rengör fläkt och fläktfilter regelbundet.

– Kontrollera att elsladdar är hela och undvik skarvsladdar i den mån det går.

– Om du grillat, ta hand om askan – den kan glöda i flera dygn och ska inte hällas bland soporna innan du är säker på att den är släckt. Förvara den i stället i särskild plåthink med lock.

– Grilla inte på balkongen eftersom det ökar risken för brand.

– Ställ inget brännbart i trapphuset som till exempel barnvagnar, tidningar och kartonger. Trapphuset är en viktig utrymningsväg och en brand där kan få svåra konsekvenser.

– Håll vind, källare och garage låsta, låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Gör så här vid brand – rädda, varna, larma, släck!

Rädda
Rädda dig själv och andra personer som är i fara i din närhet först. När det brinner är alltid den säkraste utrymningsvägen längst ner mot golvet. Där är luften mest syrerik. Det är också mycket viktigt att stänga alla dörrar (och även fönster om du hinner) efter dig. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Varna
Nästa steg är att varna alla som är i närheten av branden så att också de har chans att ta sig ut i god tid. Det kan exempelvis vara att du ropar ”DET BRINNER!” eller att du ringer på alla dörrar i din trappuppgång.

Larma
Därefter ska du ringa 112. Där kommer larmoperatören berätta mer för dig hur du ska gå tillväga. Det är först nu brandkåren rycker ut.

Släck
Först när du har genomfört de tre första punkterna kan du försöka släcka. Det är mycket viktigt att du inte riskerar ditt eget liv när du försöker släcka branden. Tänk på att röken är mycket giftig och syrefattig. Återigen gör det stor skillnad att bara lyckas stänga in branden.

Tjuter brandvarnaren men du inte kan upptäcka någon brand?

 • Undersök vad som orsakade larmet exempelvis matlagning.
 • Kontrollera brandvarnarens batteri. Byt batteri om det behövs.
 • Rengör brandvarnaren.

Sätt tillbaka brandvarnaren i taket och testa att den fungerar.

Störningsjour

Enligt hyreslagen ska hyresgäster vid användningen av lägenheten se till att grannar inte utsätts för störningar i sådan grad att ”de inte skäligen bör tålas”. Allvarliga störningar kan leda till att den störande förlorar sitt hyreskontrakt. Som kontraktsinnehavare är man ansvarig både för sig själv och sin familj men även för sina gäster. En störning kan även ske utanför fastigheten och ändå kopplas till lägenhetsinnehavaren.

Som boende i ett flerfamiljshus måste man räkna med att ha ljud runt omkring sig, det blir aldrig helt tyst. Men efter kl. 22 skall man kunna kräva en rimlig ljudnivå utan skrik och hög musik. Man brukar tala om att alla har rätt till att leva ett normalt liv i lägenheten vilket därmed medför vissa ljud när man tex. rör sig, går på toaletten, ser på tv, spolar i kranar osv.

Om du blir störd
Om du ändå skulle bli störd i ditt boende rekommenderar vi att du direkt pratar med den störande om hur du påverkas och därmed försöker skapa en respekt för varandras livsstil.
Om det inte hjälper tar du kontakt med vår störningsjour, 070-345 30 60.

Vi har en bra rutin för hur ett ärende hanteras och allting dokumenteras. Om en person bekräftas störa sin omgivning skickar vi ett brev där vi påpekar vilka regler som gäller i boendet och vi uppmanar den störande att ta kontakt med oss. Om störningarna ändå fortsätter får den störande en uppmaning att vidtaga rättelse annars kan hyreskontraktet förverkas och vi tillskriver även sociala myndigheter. Återupprepas störningen sägs kontraktsinnehavaren upp för avflyttning. 
Vi vill att du känner förtroende för oss som hyresvärd och att du kontaktar oss om du har några problem med ditt boende. Det är inte meningen att någon ska behöva flytta på grund av störningar i omgivningen.

Förmånlig hemförsäkring

Alla behöver en bra hemförsäkring. För oss som hyresvärd är det också viktigt att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende. Därför har vi förhandlat fram ett förmånligt helhetspaket med försäkringsbolaget Länsförsäkringar, som du som hyresgäst hos oss kan teckna. Vår ambition är att ge dig lite extra trygghet i din vardag. Därför erbjuder vi dig en omfattande och fördelaktig boendeförsäkring. I försäkringen ingår till exempel reseförsäkring och en Allriskförsäkring med ett högsta ersättningsbelopp på 30 000 kr.

Fem goda skäl att teckna försäkringen:

 • Omfattande innehåll till låg premie
 • Allriskförsäkring med ett högsta ersättningsbelopp på 30 000 kr
 • Reseförsäkring i hela världen
 • Väl tilltaget lösöresbelopp (700 000 kr) vilket minimerar risken för underförsäkring
 • 10% rabatt på bilförsäkringen om du har en hemförsäkring hos Länsförsäkringar.


För mer information är du välkommen att kontakta Länsförsäkringars kundservice på telefon: 063-193300.

Flytta från din lägenhet

Uppsägning
Uppsägningstiden är alltid tre (3) kalendermånader. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av hyresgästen. Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Sker uppsägning senare gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Till uppsägningen ska bifogas dokument som bekräftar att uppsägningen undertecknats av dödsbodelägare.

Besiktning
Avflyttningsbesiktning sker normalt inom två veckor efter mottagen uppsägning av lägenheten. I brevet där vi bekräftar uppsägningen får du samtidigt information om när vi kommer att besiktiga din lägenhet. Tänk på att återställa lägenheten inför besiktningen. Har du exempelvis tagit bort badkaret ska det åter ställas på plats, detta gäller även innerdörrar och liknande som är borttaget. Du behöver inte städa lägenheten inför besiktningen, avflyttningsstädning sker först när du flyttar.
Elabonnemang
Du är skyldig att inneha elabonnemang under hela hyrestiden. Säger du upp elabonnemanget innan hyrestidens utgång förs det över på oss. Sker detta kommer vi att fakturera dig kostnaden för elförbrukning och fasta avgifter samt 500 kronor i administrationsavgift.

Visning av lägenheten
Vi kommer att erbjuda bostadssökande visning av lägenheten. Vi kontaktar dig för bokning av visningstid innan erbjudandet. Vi vill i detta sammanhang informera om att enligt hyreslagens §26 är du som hyresgäst skyldig att visa lägenheten.
Städning
Lägenheten ska städas noggrant inför avflyttningen. Vi överlämnar en broschyr ”Städtips till dig som flyttar” vid avflyttningsbesiktningen.

Återlämning av nycklar
Vid avflyttning ska samtliga lägenhetsnycklar återlämnas.
Detta gäller även dina nycklar till bilplatsen samt nycklar till förråd.

Renovera själv i din lägenhet


Fråga alltid hyresvärden
Om du är det minsta osäker på vad du själv får göra i lägenheten ska du alltid kontakta din hyresvärd. Om du inte följer reglerna kan du bli tvungen att återställa lägenheten när du flyttar.

Måla och tapetsera
Enligt hyreslagen har du rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmässigt sätt. Val av tapet och färg får inte vara för avvikande i annat fall kan du få betala för ommålning och omtapetsering när du flyttar. Du får inte måla direkt på tapeten utan lov från hyresvärden, måla eller sprutlackera köksluckor, garderobsdörrar eller andra dörrar.


Badrum
Du får inte borra eller göra andra hål i badrummets väggar, golv eller tak, eftersom hål m.m. kan leda till att fuktspärren skadas. Du får inte heller kakla eller måla om i badrummet utan tillstånd från hyresvärden.

Vill du sätta upp något på väggarna i badrummet kan detta göras med dubbelhäftande tejp eller sugproppar.

Vill du sätta upp ett duschdraperi så välj en modell av draperistång som inte behöver skruvas fast i väggen. Då är den lätt att ta med vid flytt och det blir inga skador på väggen.

Tvättmaskin och diskmaskin
Om du vill ha en diskmaskin eller tvättmaskin i din hyresrätt måste du först fråga och få det godkänt av din hyresvärd. Vi godkänner oftast sådana installationer där det är möjligt.

Installationen av diskmaskin måste utföras av en professionell elektriker eller VVS-montör. Det gäller alla typer av diskmaskiner: bänkdiskmaskiner, diskmaskiner på golv och inbyggda diskmaskiner. Tar du bort ett skåp för att installera diskmaskin ska skåpet förvaras i ditt lägenhetsförråd.

Vill du ha tvättmaskin i lägenheten måste du anlita en fackman för att koppla in VVS och el. Du kan bli ersättningsskyldig om det uppstår skador för att du inte tagit hjälp av en yrkesman. Kom också ihåg att inte tvätta mellan 22.00 och 06.00, eftersom vibrationerna från tvättmaskin och centrifug kan störa grannarna.

Glöm inte att lägga ett golvskydd och läckageskydd under din tvättmaskin och diskmaskin.

Skåp och dörrar
Om du tar bort ett skåp ansvarar du för att förvara det på ett sätt så att det inte tar skada. Skåpet ska sättas upp igen när du flyttar från lägenheten.

Du får ta bort innerdörrarna i lägenheten, om du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dörrarna så att de inte skadas.

Om du sätter upp en egen hatthylla ska du spara den gamla hyllan och montera upp den igen när du flyttar. Den ingår i bostadens standardutrustning och måste finnas på plats när du flyttar ut.

Balkong och uteplats
Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkongräcket. Det är inte tillåtet av själv dra ut ström till en uteplats eller balkong. Det är förenat med livsfara och ska utföras av en fackman.

Väggar och el
Större ingrepp som att ändra planlösningen på lägenheten genom att ta bort eller sätta upp en vägg eller ett valv är inte tillåtet. Du får inte heller göra ingrepp på lägenhetens fasta elinstallation.

Parabolantenner
En parabolantenn får monteras så länge samtliga delar befinner sig på insidan av balkongräcket.

När jag flyttar? 
Vid avflyttning görs en besiktning av din lägenhet och om besiktningsmannen då upptäcker ändrad planlösning, felaktigt ytskikt etc. så kan du komma att krävas på kostnaden för återställning av lägenheten.

Elabonnemang

Du som hyresgäst svarar själv för att teckna nytt eller säga upp elnätsabonnemang med Jämtkraft.
 Senast 5 arbetsdagar före inflyttning vill Jämtkraft ha anmälan från inflyttande hyresgäst så att Jämtkraft kan säkerställa att lägenheten har ström när hyresgästen flyttar in. 

Senast en månad innan avflyttning vill Jämtkraft ha anmälan från avflyttande hyresgäst.


Anmälan om inflyttning/utflyttning sker via Jämtkrafts kundservice på telefon: 063-14 90 00.

Anmäler hyresgästen inte inflyttning finns risk för att elektriciteten är avstängd när man flyttar in. Det kan ta upp till fem dagar att få den påkopplad.

Värme och ventilation

Har du 20 grader hemma?
Vi ska se till att temperaturen i din lägenhet är 20 grader. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål. Här hittar du tips för hur du får värme och ventilation att fungera på ett bra sätt i din lägenhet.

Gör rent filter och ventiler en gång i månaden
I badrummet dammsuger du försiktigt frånluftsventilen.
Ventiltallrikens läge får inte ändras. I köket gör du rent filtret i spiskåpan. Använd diskmaskin eller diska för hand. Torka rent bakom filtret.
Tänk på att du absolut inte får installera en ny köksfläkt i ditt kök, då stör du luftcirkulationen.

Möblera rätt
Täck inte för element med möbler, elementskydd  eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Täck inte heller för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Låt luften cirkulera
Täpp aldrig igen ventilationsdon eller ventiler.
Det är viktigt att inte ha möbler och tjocka gardiner framför elementen. Det kan  stoppa luften och värmen från att cirkulera i din lägenhet.

image1

Gör ”papperstestet”
Det är lätt att kontrollera att luft verkligen sugs ut genom frånluftsventilen. Ta en bit toalettpapper och håll mot ventilen. Pappret ska då sugas fast mot ventiltallriken. Om pappret inte sitter kvar, är ventilen
förmodligen igensatt av smuts.

Vädra snabbt
Vädra snabbt istället för att ha fönster på glänt en längre tid.
Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Öppna istället fönster i ett rum intill så att luften kan passera in genom köket och ta matoset med sig ut genom köksventilen.

Klä på dig lite mer under höst och vinter
I din hyra ingår en temperatur på 20 grader inomhus. Under den kallare delen av året är det normalt att behöva klä på sig lite extra även inne. Varma sockor, tofflor och en varm tröja är bra att ha, särskilt om man sitter stilla mycket eller har lätt för att frysa.

Kallt element?
Elementen kan tillfälligt vara kalla även på vintern. Termostaten känner av när det är tillräckligt varmt i din lägenhet, då stängs termostaten av. Den sätts på igen när temperaturen sjunker. Det är också normalt att elementet är varmare upptill och svalare nedtill, det har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet.

Sophantering

Att hushålla med resurser sparar på miljön och är något som alla kan bidra till.
Det är envars ansvar att sortera hushållsavfallet såsom exempelvis tidningar och metallförpackningar. Det är av stor vikt att farligt avfall inte slängs bland hushållssoporna. Det mesta av allt vi slänger går att återvinna eller återanvända på något sätt. Undersökningar utförda på hushållsavfall visar att över 90% av det som slängs går att återvinna om vi gör rätt. Vidare är sophantering ett av de största irritationsmomenten i boendet. Om du sorterar dina sopor enligt de instruktioner som gäller så hjälper du till att skapa en trevligare miljö för dina grannar. Om du inte vet vad som gäller är du välkommen att kontakta oss så visar vi gärna.

Var sorterar jag mina sopor?

I våra fastigheter har vi soprum/ sopcontainer för vardagligt hushållsavfall.
För de flesta av våra hyresgäster finns de inom 20 meters avstånd.
Där kan du källsortera följande ur ditt hushållsavfall:

1. Brännbart.
2. Metall.
3. Komposterbart

För övrigt avfall såsom wellpapp, glas, deponi mm. hänvisar vi er till någon av de olika återvinningscenrtraler som finns i Östersund.
Se Östersunds Stads hemsida för aktuell information om tider.

Förråd

Till de allra flesta lägenheter finns i regel ett förråd som kan vara på vinden och/eller källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett rejält lås på ditt förråd och förvara inga värdesaker där.
Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet och det är inte tillåtet att röka eller dra in egen el där.

Trivselregler i tvättstugan

För allas trevnad ska alla som använder tvättstugan göra rent efter sig. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Lika viktigt är det att hålla tvättider man bokat för att inte ta någon annans hyresgästs tvättid i anspråk. Glöm inte att släcka lyset och låsa dörren efter avslutad tvättid.

Bokningsregler
Man har endast åtkomst till tvättstugan under det tvättpass man har bokat. När ens tid har gått ut ska tvättstugan vara lämnad i avstädat skick samt tömd på egna tillhörigheter.

Bokning sker med bokningslås tillhörande respektive lägenhet på
bokningstavlan utanför tvättstugan. Ex. lägenhetsnummer 1101 har bokningslås nummer 1101. Ditt lägenhetsnummer framgår på din dörr samt av lägenhetsregistret i ditt trapphus.

Det är endast tillåtet att boka ett pass åt gången och det görs med
bokningslåset, ej med papperslapp eller liknande. När du har tvättat klart under ditt pass flyttar du ditt bokningslås till en ny tvättid eller raden för parkering.

Försök vara effektiv i ditt tvättande – nyttja hellre hela passet än att tvätta två halva pass.

Städning
Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den – tänk på att det är din
granne som kommer att använda den efter dig. Tänk speciellt på att:

– Töm och torka av luddbehållaren i torktumlaren.
– Torka rent tvättmaskiner och torktumlare.
– Torka av arbetsbänkar och tvättho.
– Gör rent tvättmedels- och sköljmedelsfacken.
– Kasta förpackningar och annat skräp i soptunnan eller ta med dig dem.
– Släck belysningen och lås dörren när du lämnar lokalen, även mellan tvättningarna för att spara på elförbrukningen.

Regler
– All tvätt och efterbehandling sker på egen risk..
– Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.
– Mattor och skor får inte tvättas i maskinerna.
– Det är inte tillåtet att använda maskinerna för att färga eller bleka kläder.
– Med tanke på allergiker är husdjur inte tillåtna i tvättstugan.
– Barn får endast vistas i tvättstugan i vuxens sällskap.
– Det råder rökningsförbud i tvättstugan.
– Du ansvarar själv för dina tillhörigheter så lämna inte kvar något i tvättstugan.
– Korgvagnar och andra inventarier får inte avlägsnas ifrån tvättstugan.
– Det är inte tillåtet att använda tvättstugan eller torkrum efter 22.00.

Tvättmedel och vattnets hårdhet
När du använder tvättmedel ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det kommunala vattnet i Östersund har en hårdhet av 3-4° dH. Dosering efter vattnets hårdhet ger lägre tvättmedelsförbrukning och ett bättre resultat. Se även till att tvättmaskinen är helt fylld innan du startar den. Då gör du dig själv och vår miljö en tjänst.

Underhåll av maskinerna
Du kan bidra till maskinernas funktion och hållbarhet genom att tömma fickorna på kläderna du ska tvätta, göra rent efter dig i trumman och använda tvättpåse till BH. Tänk på att inte tvätta grövre tvätt i tvättstugan såsom exempelvis mattor. Felanmäl trasig tvättmaskin till vår felanmälan. Vi försöker laga dem så fort vi kan och vi ser ständigt över tvättmaskinerna i våra ronderingar.

Skadedjur

Skadedjur i lägenheten är ovanliga men förekommer i sällsynta fall. Oftast är det främst ylle och päls som berörs. Alcum AB har ett avtal med Nomor som du kontaktar om du får problem med skadedjur. De ger dig tips, råd och hjälp med skadedjurssanering.

Ersättning för skador på möbler och textilier ligger utanför Alcum AB:s ansvar och du ställer eventuella skadeanspråk till ditt försäkringsbolag. För att skadedjuren inte ska spridas är det ändå viktigt att du även anmäler det till oss så att vi kan informera övriga hyresgäster.

Vad gör man när man har fått vägglöss?
Först och främst, kontakta din hyresvärd direkt eftersom du behöver hjälp av en saneringsfirman. Vägglusens alla stadier dör i temperaturer över 50 C˚. Tvättbara saker kan köras i tvättmaskin, annat kan läggas i torktumlare. Vägglusen tål inte extrem kyla. Åtminstone -18 C˚ krävs för frysbehandling. Att ställa ut saker för frysning under vintern är en aning osäkert, men kan åtminstone fungera för att fördröja vägglusens förökning. Mindre föremål kan värmebehandlas.

Täcker din hemförsäkring?
För en privatperson som drabbas av ett vägglusangrepp kan det både bli en långdragen och dyr historia. Det räcker sällan att sanera lägenheten för att vara kvitt problemet. I många fall slutar det hela med att hyresgästen beslutar sig för att kasta ut möblerna och köpa nytt. Det är kostnader som inte täcks av någon försäkring.

Vi önskar att trycka på vikten av att ha en bra hemförsäkring. De flesta av de stora försäkringsbolagen täcker idag inte löss i deras hemförsäkringar men begär att få detta som ett tillägg!

Ditt ansvar
Enligt Jordabalken 12 kap 17 § är hyresgästen skyldig att genast underrätta hyresvärden om ohyra förekommer i lägenheten. Hyresgästen är enligt 26 § skyldig att tåla de inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för ohyrans utrotande. Vidare kan hyresgästen förverka hyresrätten enligt 42 § första stycket 5 om han genom vårdslöshet är vållande till förekomsten av ohyra eller genom underlåten underrättelse till värden bidrar till att ohyran sprids.

Vilket betyder:

 • Att hyresgästen alltid är skyldig att underätta sin hyresvärd utan dröjsmål om förekomsten av ohyra.
 • Att hyresvärden är skyldig att sanera.
 • Om hyresgästen är vållande till förekomsten av ohyra, får hyresgästen stå för kostnaderna för tex saneringen av lägenheten och sitt eget bohag.
 • Om hyresgästen ej är vållande till uppkomst av ohyra i sin lägenhet, är hyresgästen ändå ansvarig för sitt bohag.
 • Om det inte ingår skadedjurskydd i din hemförsäkring så kan det bli en dyr historia.

Var rädd om dig och ditt hem och tänk efter före för att undvika otrevliga, dyra och obekväma besök av ohyra

Vad kan du göra själv?
En del saker i ditt hem ansvar du alltid själv för. Det är bland annat byte av glödlampor, lysrör och batteri i din brandvarnare. Om du fått stopp i ditt handfat, diskbänk eller golvbrunn är det ditt ansvar att först själv ta bort det som täpper till. Skulle problemet kvarstå vänligen gör en felanmälan direkt här på hemsidan.

Har du fler frågor hjälper vi gärna till.

Kontakta oss på tel: 070-345 30 60.

Vår kundtjänst har öppet:
måndag – fredag 10:00-11:30